K E R S T M I S - 2 0 2 0

Zoals vele verenigingen, heeft ook de Katholieke Vereniging Gehandicapten Lommel dit jaar noodgedwongen van haar activiteiten moeten afzien.

Alleen de kienavond in februari hebben we met zijn allen nog mogen meemaken.

Maar vanaf maart hebben wij ontmoetingsmomenten met lotgenoten moeten missen. Dit voelt aan als een extra handicap. En zeker geldt dit voor ons jaarlijks kerstfeest waar we anders de warmte samen ervaren in de donkerste tijd van het jaar.

Daarom heeft het bestuur van KVG-Lommel besloten om als attentie het lidmaatschap voor 2021 te bezorgen aan elk van onze leden. Het is jullie van harte gegund.

We zien mekaar binnenkort allemaal terug.

Fijne feestdagen en een beter 2021 !